SOI CẦU MIỀN BẮCĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

= >Hãy Theo Đều Để Có Cầu Đẹp Nhất < =. CẦU HÔM NAY có tỷ lệ ăn cao nhất hôm nay giúp các bạn vô bờ an toàn gỡ vốn đã mất. hãy lấy số ngay!!

  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC  =>   1.000.000 VNĐ

 Để nhận số  thì bạn cần nạp  vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 – 18h00 mỗi ngày nhé!

 LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0355592336

Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
10/12/2018 Đầu 4– Đuôi 1
Win  Đầu 4– Đuôi 1
09/12/2018 Đầu 0– Đuôi 8
Win  Đầu 0– Đuôi 8
08/12/2018 Đầu 9– Đuôi 4
Win  Đầu 9
07/12/2018 Đầu 6– Đuôi 7
Win  Đầu 6– Đuôi 7
06/12/2018 Đầu 5– Đuôi 4
Win  Đầu 5– Đuôi 4
05/12/2018 Đầu 7– Đuôi 8
Win  Đuôi 8
04/12/2018 Đầu 5– Đuôi 8
Win  Đầu 5
03/12/2018 Đầu 6– Đuôi 0
Win  Đầu 6
02/12/2018 Đầu 4– Đuôi 8
miss
01/12/2018 Đầu 6– Đuôi 7
miss
30/11/2018 Đầu 7– Đuôi 0
miss
29/11/2018 Đầu 6– Đuôi 9
Win  Đuôi 9
28/11/2018 Đầu 7– Đuôi 5
Win  Đuôi 5
27/11/2018 Đầu 1– Đuôi 6
Win  Đầu 1– Đuôi 6
26/11/2018 Đầu 8– Đuôi 9
miss
25/11/2018 Đầu 2– Đuôi 8
miss
24/11/2018 Đầu 5– Đuôi 6
Win  Đầu 5– Đuôi 6
23/11/2018 Đầu 1– Đuôi 4
Win  Đầu 1– Đuôi 4
22/11/2018 Đầu 6– Đuôi 5
Win  Đầu 6– Đuôi 5
21/11/2018 Đầu 3– Đuôi 9
miss
20/11/2018 Đầu 2– Đuôi 3
Win  Đầu 2
19/11/2018 Đầu 0– Đuôi 1
Win  Đầu 0– Đuôi 1
18/11/2018 Đầu 4– Đuôi 4
Win  Đầu 4– Đuôi 4
17/11/2018 Đầu 0– Đuôi 2
Win  Đầu 0– Đuôi 2
16/11/2018 Đầu 5– Đuôi 8
Win  Đuôi 8
15/11/2018 Đầu 8– Đuôi 0
Win  Đầu 8
14/11/2018 Đầu 4– Đuôi 1
Win  Đầu 4– Đuôi 1
13/11/2018 Đầu 5– Đuôi 9
Win  Đầu 5– Đuôi 9
12/11/2018 Đầu 8– Đuôi 0
Win  Đuôi 0
11/11/2018 Đầu 5– Đuôi 1
Win  Đuôi 1
10/11/2018 Đầu 8– Đuôi 4
Win Đầu 8– Đuôi 4
09/11/2018 Đầu 6– Đuôi 9
Win Đầu 6– Đuôi 9
08/11/2018 Đầu 7– Đuôi 9
Win Đầu 7– Đuôi 9
07/11/2018 Đầu 1– Đuôi 1
Win Đầu 1– Đuôi 1
06/11/2018 Đầu 5– Đuôi 9
Win Đầu 5
05/11/2018 Đầu 2– Đuôi 4
Win Đầu 2– Đuôi 4
04/11/2018 Đầu 4– Đuôi 5
Win  Đầu 4
03/11/2018 Đầu 3– Đuôi 2
Win  Đầu 3– Đuôi 2
02/11/2018 Đầu 3– Đuôi 9
miss
01/11/2018 Đầu 8– Đuôi 9
Win  Đầu 8– Đuôi 9
31/10/2018 Đầu 3– Đuôi 5
Win  Đầu 3– Đuôi 5
30/10/2018 Đầu 0– Đuôi 8
Win   Đuôi 8
29/10/2018 Đầu 7– Đuôi 4
Win  Đầu 7– Đuôi 4
28/10/2018 Đầu 8– Đuôi 6
Win  Đầu 8– Đuôi 6
27/10/2018 Đầu 9– Đuôi 4
Win  Đầu 9– Đuôi 4
26/10/2018 Đầu 0– Đuôi 5
miss
25/10/2018 Đầu 3– Đuôi 8
Win  Đầu 3– Đuôi 8
24/10/2018 Đầu 0– Đuôi 4
Win  Đầu 0
23/10/2018 Đầu 6– Đuôi 2
Win  Đầu 6– Đuôi 2
22/10/2018 Đầu 6– Đuôi 8
Win   Đuôi 8
21/10/2018 Đầu 3– Đuôi 2
Win  Đầu 3– Đuôi 2
20/10/2018 Đầu 2– Đuôi 8
Win  Đầu 2– Đuôi 8
19/10/2018 Đầu 1– Đuôi 4
Win  Đầu 1– Đuôi 4
18/10/2018 Đầu 5– Đuôi 7
Win  Đầu 5
17/10/2018 Đầu 1– Đuôi 6
Win  Đầu 1– Đuôi 6
16/10/2018 Đầu 2– Đuôi 5
Win  Đầu 2
15/10/2018 Đầu 3– Đuôi 9
Win   Đuôi 9
14/10/2018 Đầu 2– Đuôi 8
Win  Đầu 2– Đuôi 8
13/10/2018 Đầu 4– Đuôi 6
Win  Đầu 4
12/10/2018 Đầu 7– Đuôi 1
miss
11/10/2018 Đầu 5– Đuôi 8
miss
10/10/2018 Đầu 4– Đuôi 6
Win  Đầu 4
09/10/2018 Đầu 7– Đuôi 5
Win   Đuôi 5
08/10/2018 Đầu 0– Đuôi 8
miss
07/10/2018 Đầu 7– Đuôi 9
Win   Đuôi 9
06/10/2018 Đầu 1– Đuôi 5
Win  Đầu 1– Đuôi 5
05/10/2018 Đầu 2– Đuôi 0
Win  Đầu 2
04/10/2018 Đầu 6– Đuôi 4
Win   Đuôi 4
03/10/2018 Đầu 3– Đuôi 7
Win  Đầu 3– Đuôi 7
02/10/2018 Đầu 4– Đuôi 4
Win  Đầu 4– Đuôi 4
01/10/2018 Đầu 6– Đuôi 5
Win  Đầu 6– Đuôi 5
30/09/2018 Đầu 5– Đuôi 7
Win  Đầu 5
29/09/2018 Đầu 3– Đuôi 0
Win  Đầu 3– Đuôi 0
28/09/2018 Đầu 7– Đuôi 6
Win  Đuôi 6
27/09/2018 Đầu 1– Đuôi 5
Win  Đầu 1– Đuôi 5
26/09/2018 Đầu 2– Đuôi 3
Win  Đầu 2
25/09/2018 Đầu 5– Đuôi 1
Win  Đầu 5
24/09/2018 Đầu 4– Đuôi 5
miss
23/09/2018 Đầu 6– Đuôi 4
Win  Đầu 6
22/09/2018 Đầu 7– Đuôi 5
Win  Đầu 7
21/09/2018 Đầu 2– Đuôi 8
Win  Đầu 2
20/09/2018 Đầu 9– Đuôi 6
Win  Đầu 9– Đuôi 6
19/09/2018 Đầu 7– Đuôi 2
Win  Đầu 7
18/09/2018 Đầu 8– Đuôi 0
Win  Đuôi 0
17/09/2018 Đầu 9– Đuôi 3
Win  Đuôi 3
16/09/2018 Đầu 6– Đuôi 3
Win Đầu 6– Đuôi 3
15/09/2018 Đầu 7– Đuôi 7
Win Đầu 7– Đuôi 7
14/09/2018 Đầu 8– Đuôi 9
Win Đầu 8
13/09/2018 Đầu 3– Đuôi 2
Win  Đuôi 2
12/09/2018 Đầu 5– Đuôi 6
Win Đầu 5– Đuôi 6
11/09/2018 Đầu 4– Đuôi 0
Win Đầu 4– Đuôi 0
10/09/2018 Đầu 4– Đuôi 5
Win Đầu 4– Đuôi 5
09/09/2018 Đầu 5– Đuôi 3
Win Đầu 5– Đuôi 3
08/09/2018 Đầu 1– Đuôi 9
Win Đầu 1
07/09/2018 Đầu 9– Đuôi 7
Win Đầu 9– Đuôi 7
06/09/2018 Đầu 5– Đuôi 4
Win Đuôi 4
05/09/2018 Đầu 8– Đuôi 2
Win Đầu 8
04/09/2018 Đầu 0– Đuôi 8
Win Đầu 0– Đuôi 8
03/09/2018 Đầu 4– Đuôi 8
Win Đầu 4
02/09/2018 Đầu 4– Đuôi 0
Win Đầu 4– Đuôi 0
01/09/2018 Đầu 1– Đuôi 9
Win Đầu 1– Đuôi 9
31/08/2018 Đầu 6– Đuôi 9
Win Đầu 6
30/08/2018 Đầu 0– Đuôi 0
Win Đuôi 0
29/08/2018 Đầu 5– Đuôi 7
Win Đuôi 7
28/08/2018 Đầu 2– Đuôi 6
Win Đầu 2
27/08/2018 Đầu 8– Đuôi 7
Win Đầu 8– Đuôi 7
26/08/2018 Đầu 8– Đuôi 1
Win Đầu 8– Đuôi 1
25/08/2018 Đầu 6– Đuôi 0
Win Đầu 6– Đuôi 0
24/08/2018 Đầu 6– Đuôi 9
miss
23/08/2018 Đầu 3– Đuôi 8
Win Đầu 3
22/08/2018 Đầu 7– Đuôi 3
Win Đầu 7– Đuôi 3
21/08/2018 Đầu 1– Đuôi 6
Win Đuôi 6
20/08/2018 Đầu 5– Đuôi 6
Win Đầu 5
19/08/2018 Đầu 1– Đuôi 9
Win Đầu 1– Đuôi 9
18/08/2018 Đầu 1– Đuôi 7
Win Đuôi 7
17/08/2018 Đầu 3– Đuôi 4
miss
16/08/2018 Đầu 5– Đuôi 9
miss
15/08/2018 Đầu – Đuôi 4
Win Đầu 6
14/08/2018 Đầu 3– Đuôi 6 Win Đuôi 6
13/08/2018 Đầu 4– Đuôi 2 Win Đầu 4
12/08/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Win Đuôi 7
11/08/2018 Đầu 6– Đuôi 0 Win Đầu 6– Đuôi 0
10/08/2018 Đầu 8– Đuôi 4 Win Đầu 8
09/08/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu 1– Đuôi 7
08/08/2018 Đầu 7– Đuôi 9 Win Đuôi 9
07/08/2018 Đầu 2– Đuôi 6 Win Đầu 2
06/08/2018 Đầu 1– Đuôi 4 Win Đầu 1– Đuôi 4
05/08/2018 Đầu 3– Đuôi 8 Win Đầu 3– Đuôi 8
04/08/2018 Đầu 2– Đuôi 4 Win Đầu 2– Đuôi 4
03/08/2018 Đầu 9– Đuôi 6 Win Đuôi 6
02/08/2018 Đầu 3– Đuôi 5 Win Đầu 3
01/08/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Win Đầu 2– Đuôi 8
31/07/2018 Đầu 3– Đuôi 6 Win Đầu 3– Đuôi 6
30/07/2018 Đầu 7– Đuôi 8 Win Đầu 7
29/07/2018 Đầu 9– Đuôi 2 Win Đầu 9– Đuôi 2
28/07/2018 Đầu 4– Đuôi 3 Win Đuôi 3
27/07/2018 Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu 3– Đuôi 1
26/07/2018 Đầu 5– Đuôi 3 Win Đầu 5
25/07/2018 Đầu 5– Đuôi 1 Win  Đuôi 1
24/07/2018 Đầu 7– Đuôi 0 Win  Đầu 7– Đuôi 0
23/07/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Win  Đầu 8– Đuôi 6
22/07/2018 Đầu 9– Đuôi 1 Win  Đầu 9
21/07/2018 Đầu 7– Đuôi 8 Win  Đuôi 8
20/07/2018 Đầu 4– Đuôi 9 Win  Đầu 4– Đuôi 9
19/07/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win  Đầu 1– Đuôi 7
18/07/2018 Đầu 6– Đuôi 9 Win  Đầu 6– Đuôi 9
17/07/2018 Đầu 2– Đuôi 3 Win  Đầu 2– Đuôi 3
16/07/2018 Đầu 7– Đuôi 3 Win  Đầu 7
15/07/2018 Đầu 4– Đuôi 0 Win  Đầu 4– Đuôi 0
14/07/2018 Đầu 8– Đuôi 3 Win  Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 0– Đuôi 1 Win Đầu 0– Đuôi 1
12/07/2018 Đầu 6– Đuôi 5 Win Đầu 6– Đuôi 5
11/07/2018 Đầu 5– Đuôi 3 Win Đầu 5
10/07/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Win Đầu 5– Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Miss
08/07/2018 Đầu 9– Đuôi 5 Win Đầu 9
07/07/2018 Đầu 6– Đuôi 7 Win Đầu 6– Đuôi 7
06/07/2018 Đầu 1– Đuôi 4 Win Đầu 1– Đuôi 4
05/07/2018 Đầu 8– Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/07/2018 Đầu 9– Đuôi 5 Win Đầu 9– Đuôi 5
03/07/2018 Đầu 3– Đuôi 0 Win Đầu 3– Đuôi 0
02/07/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Win Đầu 8
01/07/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu 1– Đuôi 7
30/06/2018 Đầu 7– Đuôi 2  Win  Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 8– Đuôi 3  Win Đầu 8– Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 9– Đuôi 5  Win Đầu 9
27/06/2018 Đầu 5– Đuôi 8  Win Đuôi 8
26/06/2018 Đầu 9– Đuôi 2  Win Đầu 9– Đuôi 2
25/06/2018 Đầu 7– Đuôi 3  Win Đuôi 3
24/06/2018 Đầu  4– Đuôi 8  Win Đầu  4
23/06/2018 Đầu  7– Đuôi 6  Win  Đuôi 6
22/06/2018 Đầu  6– Đuôi 3  Win  Đuôi 3
21/06/2018 Đầu  9– Đuôi 7  Win Đầu  9– Đuôi 7
20/06/2018 Đầu  1– Đuôi 5  Win Đầu  1– Đuôi 5
19/06/2018 Đầu  8– Đuôi 6  Win Đầu  8
18/06/2018 Đầu  3– Đuôi 3  Win Đầu  3– Đuôi 3
17/06/2018 Đầu  6– Đuôi 1  Win Đầu  6
16/06/2018 Đầu  4 – Đuôi 8  Win Đầu  4 – Đuôi 8
15/06/2018 Đầu  1- Đuôi 5  Win Đuôi  5
14/06/2018 Đầu  4– Đuôi 9  Win Đầu  4
13/06/2018 Đầu  3– Đuôi 1  Win Đầu  3
12/06/2018 Đầu  9– Đuôi 9  Win Đầu  9 – Đuôi 9
11/06/2018 Đầu  5– Đuôi 4  Win Đầu  5 – Đuôi 4
10/06/2018 Đầu  0– Đuôi 1   Win Đầu  0
09/06/2018 Đầu  5- Đuôi  9  Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu  3 – Đuôi 8  Win Đầu  3 – Đuôi 8
07/06/2018 Đầu  3 – Đuôi 2  Win  Đuôi 2
06/06/2018 Đầu  6 – Đuôi 5  Win  Đuôi 5
05/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 5  Win Đầu  8 – Đuôi 5
04/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 3  Win Đầu  8 – Đuôi 3
03/06/2018 Đầu  1 – Đuôi 0  Win – Đuôi 0
02/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 5  Win Đầu  8 – Đuôi 5
01/06/2018 Đầu  7 – Đuôi 2  Win Đầu  7 – Đuôi 2
31/05/2018 Đầu  7 – Đuôi 1 Miss
30/05/2018 Đầu  6 – Đuôi 3  Win Đầu  6 Đuôi 3
29/05/2018 Đầu  9 – Đuôi 8  Win Đầu  9
28/05/2018 Đầu  3 – Đuôi 8  Win Đầu  3 – Đuôi 8
27/05/2018 Đầu  0 – Đuôi 8  Win Đầu  0 – Đuôi 8
26/05/2018 Đầu  7 – Đuôi 3  Win Đầu  7 – Đuôi 3
25/05/2018 Đầu  8 – Đuôi 6  Win Đuôi 6
24/05/2018 Đầu  7 – Đuôi 6  Win Đầu 7 Đuôi 6
23/05/2018 Đầu  4 – Đuôi 4  Win Đầu 4 Đuôi 4
22/05/2018 Đầu  3 – Đuôi 1  Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 1 – Đuôi 1  Win Đầu 1 Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7– Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
19/05/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 5- Đuôi 8 miss
17/05/2018 Đầu 2– Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7– Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
15/05/2018 Đầu 1– Đuôi 6  Win Đầu 1 Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 3– Đuôi 6  Win Đầu 3 Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8– Đuôi 1  Win Đầu 8 Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 0– Đuôi 4  Win Đầu 0 Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1– Đuôi 0  Win Đầu 1 Đuôi 0
09/05/2018 Đầu 5- Đuôi 0  Win  Đuôi 0
08/05/2018 Đầu 7- Đuôi 6  Win Đầu 7 Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6 
06/05/2018 Đầu 3- Đuôi 8  Win Đầu 3 Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8- Đuôi 2  Win Đầu 8 Đuôi 2
04/05/2018 Đầu 0- Đuôi 1  Win Đầu 1 Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 0- Đuôi 0  Win Đầu 0 
02/05/2018 Đầu 7- Đuôi 9  Win Đầu 7 Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5- Đuôi 6  Win Đầu 5 Đuôi 6
30/04/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Miss
29/04/2018 Đầu 4– Đuôi 7  Win Đầu 4 Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 8– Đuôi 1  Win Đầu 8 
27/04/2018 Đầu 3– Đuôi 0  Win Đầu 3 Đuôi 0
26/04/2018 Đầu 8– Đuôi 6  Win Đầu 8 Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 5– Đuôi 0  Win Đầu 5 Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 7- Đuôi 8 Miss
23/04/2018 Đầu 6- Đuôi 9  Win Đầu 6 Đuôi 9
22/04/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Miss
21/04/2018 Đầu 7 Đuôi 6  Win Đuôi 6
20/04/2018 Đầu 2 Đuôi 1  Win Đuôi 1
19/04/2018 Đầu 8- Đuôi 0  Win Đầu 8 Đuôi 0
18/04/2018 Đầu 2- Đuôi 2  Win Đầu 2 Đuôi 2
17/04/2018  Đầu 1- Đuôi 2 Miss
16/04/2018  Đầu 1- Đuôi 1 Miss
15/04/2018  Đầu 5 Đuôi 3  Win Đầu 5 
14/04/2018  Đầu 7 Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
13/04/2018  Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0 Đuôi 1
12/04/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
11/04/2018  Đầu 4- Đuôi 7 Miss
10/04/2018  Đầu 5- Đuôi 1 Miss
09/04/2018  Đầu 8- Đuôi 5 Miss
08/04/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
07/04/2018  Đầu 9 Đuôi 9  Win Đầu 9
06/04/2018  Đầu 0 Đuôi 8  Win Đầu 0
05/04/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9 Đuôi 4
04/04/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Win Đầu 8 Đuôi 2
03/04/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4 
02/04/2018  Đầu 1 Đuôi 2  Win Đầu 1 Đuôi 2
01/04/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7 Đuôi 1
31/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3 Đuôi 9
30/03/2018  Đầu 0 Đuôi 0  Win Đầu 0 Đuôi 0
29/03/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6 Đuôi 8
28/03/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Miss
27/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6 
26/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3
25/03/2018  Đầu 9 Đuôi 0  Win Đầu 9 
24/03/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
23/03/2018  Đầu 1 Đuôi 3  Win Đầu 1 Đuôi 3
22/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3 Đuôi 9
21/03/2018  Đầu 7- Đuôi 4 Miss
20/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6 
19/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9 Đuôi 4
18/03/2018 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
17/03/2018  Đầu 3 Đuôi 6  Win Đầu 3 Đuôi 6
16/03/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đuôi 9
15/03/2018  Đầu 1 Đuôi 5  Win Đầu 1
14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5– Đuôi 4
13/03/2018  Đầu 0 Đuôi 7  Win Đầu 0– Đuôi 7
12/03/2018  Đầu 7 Đuôi 9  Win Đầu 7
11/03/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Win Đầu 2– Đuôi 9
10/03/2018  Đầu 3 Đuôi 0  Win Đầu 3– Đuôi 0
09/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2– Đuôi 3
08/03/2018  Đầu 9 Đuôi 8  Win Đầu 9– Đuôi 8 
07/03/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Win Đầu 8– Đuôi 3 
06/03/2018  Đầu 6 Đuôi 0  Win Đầu 6– Đuôi 0 
05/03/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6– Đuôi 5 
04/03/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3 
03/03/2018  Đầu 9- Đuôi 6  Win Đuôi 6
02/03/2018  Đầu 8 Đuôi 0  Win Đầu 8– Đuôi 0
01/03/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
28/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7
27/02/2018  Đầu 6 Đuôi 6  Win Đầu 6– Đuôi 6
26/02/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3– Đuôi 9
25/02/2018  Đầu 1 Đuôi 0  Win Đầu 1– Đuôi 0
24/02/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5– Đuôi 4
23/02/2018  Đầu 5- Đuôi 5 Miss
22/02/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6– Đuôi 5
21/02/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đầu 5– Đuôi 9
20/02/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2– Đuôi 8
19/02/2018  Đầu 0 Đuôi 8  Win Đầu 0– Đuôi 8
 15-16-17-18/02/2018 CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
14/02/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7– Đuôi 1
13/02/2018  Đầu 2- Đuôi 6 Miss
12/02/2018  Đầu 9 Đuôi 9  Win Đầu 9– Đuôi 9
11/02/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8
10/02/2018  Đầu 8 Đuôi 1  Win Đầu 8– Đuôi 1
09/02/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
08/02/2018  Đầu 2- Đuôi 2 Miss
07/02/2018  Đầu 7- Đuôi 1 Miss
06/02/2018  Đầu 5- Đuôi 8 Miss
05/02/2018  Đầu 8- Đuôi 4 Miss
04/02/2018  Đầu 4 Đuôi 3  Win Đầu 4– Đuôi 3
03/02/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Miss
02/02/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3
01/02/2018  Đầu 5 Đuôi 1  Win Đầu 5– Đuôi 1

Categories: SOI CẦU MIỀN BẮC