ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

= >Hãy Theo Đều Để Có Cầu Đẹp Nhất < =. CẦU HÔM NAY có tỷ lệ ăn cao nhất hôm nay giúp các bạn vô bờ an toàn gỡ vốn đã mất. hãy lấy số ngay!!

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC  =>   1.000.000 VNĐ

Để nhận số  thì bạn cần nạp  vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 – 18h00 mỗi ngày nhé!

Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
17/01/2020 Đầu 1- Đuôi 9 miss
16/01/2020 Đầu 8– Đuôi 3 Win  Đầu 8
15/01/2020 Đầu 0- Đuôi 1 miss
14/01/2020 Đầu 6– Đuôi 4 Win  Đầu 6– Đuôi 4
13/01/2020 Đầu 4– Đuôi 3 Win  Đầu 4
12/01/2020 Đầu 3- Đuôi 9 miss
11/01/2020 Đầu 5– Đuôi 8 Win  Đầu 5– Đuôi 8
10/01/2020 Đầu 9– Đuôi 6 Win  Đầu 9– Đuôi 6
09/01/2020 Đầu 5- Đuôi 9 miss
08/01/2020 Đầu 7- Đuôi 0 miss
07/01/2020 Đầu 5– Đuôi 8 Win  Đầu 5
06/01/2020 Đầu 1– Đuôi 9 Win  Đầu 1
05/01/2020 Đầu 2– Đuôi 1 Win  Đầu 2– Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 4– Đuôi 9 Win Đầu 4– Đuôi 9
03/01/2020 Đầu 9- Đuôi 2 miss
02/01/2020 Đầu 0– Đuôi 4 Win Đầu 0– Đuôi 4
01/01/2020 Đầu 2- Đuôi 0 miss
31/12/2019 Đầu 6- Đuôi 2 miss
30/12/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Win Đầu 8– Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 0– Đuôi 1 Win Đầu 0– Đuôi 1
28/12/2019 Đầu 5- Đuôi 6 miss
27/12/2019 Đầu 1- Đuôi 2 miss
26/12/2019 Đầu 3– Đuôi 9 Win Đầu 3– Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 3- Đuôi 7 miss
24/12/2019 Đầu 0- Đuôi 1 miss
23/12/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Win Đầu 2
22/12/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Win Đầu 4– Đuôi 2
21/12/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Win Đuôi 4
20/12/2019 Đầu 5- Đuôi 7 miss
19/12/2019 Đầu 2- Đuôi 3 miss
18/12/2019 Đầu 9- Đuôi 4 miss
17/12/2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win Đuôi 2
16/12/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Win Đầu 6– Đuôi 8
15/12/2019 Đầu 0– Đuôi 8 Win Đầu 0
14/12/2019 Đầu 9– Đuôi 2 Win Đầu 9
13/12/2019 Đầu 7– Đuôi 6 Win Đầu 7– Đuôi 6
12/12/2019 Đầu 1Đuôi 7 Win  Đuôi 7
11/12/2019 Đầu 5– Đuôi 9 miss
10/12/2019 Đầu 3– Đuôi 2 Win Đầu 3
09/12/2019 Đầu 7– Đuôi 5 Win Đầu 7
08/12/2019 Đầu 4– Đuôi 0 Win Đầu 4– Đuôi 0
07/12/2019 Đầu 3– Đuôi 8 Win Đầu 3– Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 2– Đuôi 6 miss
05/12/2019 Đầu 6– Đuôi 7 Win Đầu 6– Đuôi 7
04/12/2019 Đầu 1– Đuôi 9 Win Đầu 1– Đuôi 9
03/12/2019 Đầu 4– Đuôi 1 miss
02/12/2019 Đầu 3– Đuôi 7  Win  Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 0– Đuôi 1 miss
30/11/2019 Đầu 9– Đuôi 6 Win Đầu 9– Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 0– Đuôi 5  Win  Đầu 0
28/11/2019 Đầu 7– Đuôi 2  Win  Đuôi 2
27/11/2019 Đầu 5– Đuôi 4 Win Đầu 5
26/11/2019 Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu 3– Đuôi 1
25/11/2019 Đầu 8– Đuôi 9 miss
24/11/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Win Đầu 4– Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 2- Đuôi 6 Win Đuôi 6
22/11/2019 Đầu 7– Đuôi 8 Win Đầu 7– Đuôi 8
21/11/2019 Đầu 1– Đuôi 2 Win Đầu 1
20/11/2019 Đầu 6– Đuôi 9 miss
19/11/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Win Đầu 4– Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 3– Đuôi 1 miss
17/11/2019 Đầu 0– Đuôi 0 Win Đầu 0– Đuôi 0
16/11/2019 Đầu 9– Đuôi 3 miss
15/11/2019 Đầu 3– Đuôi 6 miss
14/11/2019 Đầu 5– Đuôi 9 Win Đầu 5
13/11/2019 Đầu 1– Đuôi 8 Win Đầu 1– Đuôi 8
12/11/2019 Đầu 7– Đuôi 5 miss
11/11/2019 Đầu 5– Đuôi 6 Win Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 3– Đuôi 3 miss
09/11/2019 Đầu 0– Đuôi 2 Win Đầu 0– Đuôi 2
08/11/2019 Đầu 7– Đuôi 6 miss
07/11/2019 Đầu 2– Đuôi 3 Win Đầu 2
06/11/2019 Đầu 8– Đuôi 5 Win Đầu 8
05/11/2019 Đầu 9– Đuôi 0 Win Đầu 9– Đuôi 0
04/11/2019 Đầu 2– Đuôi 3 Win Đuôi 3
03/11/2019 Đầu 3– Đuôi 7 miss
02/11/2019 Đầu 9– Đuôi 4 Win  Đầu 9– Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 0– Đuôi 2 miss

Categories: SOI CẦU CAO CẤP MIỀN BẮC, SOI CẦU MIỀN BẮC Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,